Categorías
12+ 18+ 30 - 60 minutos 6+ ate 4 persoas ate 6 persoas Cartas dúas persoas Require material adicional Require montaxe Taboleiro

Unha volta por Galiza

O xogo consiste en ir acertando preguntas e ir avanzando provincias seguindo a orde numérica. Comezará o xogo a persoa que acade o número máis alto da tirada cos dados. O primeiro que chegue á provincia 4 e acerte as preguntas gañará o xogo.

  • Autoría: Aula de 6º de Primaria do CEIP “Santiago Apóstolo” de Franza-Mugardos
  • Idades: 9+ anos
  • Participantes: 2 – 5 persoas
  • Duración media dunha partida: 60 minutos
  • Require traballo previo? Non
  • Materiais adicionais necesarios: Dados e fichas