Categorías
<30 minutos 6+ ate 4 persoas dúas persoas Require material adicional Taboleiro

Animais Sementeiros

Animais Sementeiros consiste en conseguir formar un animal xuntando tres cartas (unha da cabeza, outra do tronco e a última da cola) viaxando por un taboleiro e superando os retos das celas especiais do mesmo.

  • Autoría: Grupo de Crianças do Centro Semente Compostela [info@sementecompostela.com]
  • Idades: 3+ anos
  • Participantes: 2 – 4 persoas
  • Duración media dunha partida: 30 minutos
  • Require traballo previo? Non
  • Materiais adicionais necesarios: Dados e fichas