Categorías
<30 minutos 6+ ate 4 persoas ate 6 persoas máis de 6 persoas Require material adicional Taboleiro

Atopa o Camiño

“Atopa o camiño” é un xogo cooperativo cuxo obxectivo é atopar o camiño que está oculto no taboleiro e compoñer un poema, canción… ordeando correctamente os versos escritos nas baldosas do camiño.

  • Autoría: O clan.
  • Idades: 8+ anos
  • Participantes: 3+ persoas
  • Duración media dunha partida: 20 minutos
  • Require traballo previo? Si. Imprimir o taboleiro.
  • Materiais adicionais necesarios: Si: papel e lapis/bolígrafo.