Categorías
<30 minutos 12+ ate 4 persoas ate 6 persoas dúas persoas máis de 6 persoas Require material adicional Require montaxe Taboleiro

Canto sabes de España

Este xogo xurdiu para intentar facer máis sinxelo o coñecemento da xeografía de España coas súas características principais.

  • Autoría: Laura Gómez Grande
  • Idades: 11+ anos
  • Participantes: 2 – 8 persoas
  • Duración media dunha partida: 30 minutos
  • Require traballo previo? Si
  • Materiais adicionais necesarios: Non